Pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset

< Kaikki palvelut

Pelastussuunnitelmat

Laadimme yhdessä asiakkaamme kanssa pelastussuunnitelmat kohteen vaatimukset huomioiden

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteissa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennaltaehkäistä ja antaa ohjeita, jotta vaara- ja onnettomuustilanteissa voitaisiin toimia oikein. Tavoitteena on, että vaara- ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäiseminen. Pelastussuunnitelma tulee laatia sellaisiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asumiseen tarkoitettua huoneistoa. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja sen ajantasaisuudesta vastaa taloyhtiön hallitus. Asukkaille on tiedotettava pelastussuunnitelmasta.

Pelastussuunnitelman teko perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).

Turvallisuusselvitykset

Laadimme yhdessä asiakkaamme kanssa turvallisuusselvityksen tarvittaessa

Turvallisuusselvitys on Suomen Rakennusmääräyskokoelman RakMK E1:n kohdan 11.7 mukainen asiakirja, jossa selvitetään toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta.

Turvallisuusselvitys laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Turvallisuusselvitys tehdään monesti pelastussuunnitelman liitteeksi, ellei sitä ole erikseen jo laadittu.